ARIADNA & FRANCESC (PRÓXIMAMENT)         
Fotos: Iolanda Sebé
Vestit Marta: Alba Minguella
Disseny floral: Can Gessé
Serveis prestats
Estilisme i disseny:
Ram núvia, decoració centres de taula i exterior cerimònia.