ENLLAÇ LAURA I JOAN / ENLACE LAURA Y JOANFotos: VICTOR MORÉ
Vestit Maria: ALBA MINGUELLA

Disseny floral: CAN GESSÉ
Serveis prestats
Ram i corona núvia,  ramitell del núvi i testimonis i rams testimonis.